Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Nettsidene til Signatur er vidareutvikla og mykje er endra. Mellom anna er det fleire ressursar til læraren og fleire interaktive oppgåver - også med samansette tekstar. Her er det også nye lyd- og filmklipp med forslag til arbeidsopplegg til kvart klipp.

Om du har innspel til kva som bør endrast, utvidast eller leggjast til, er vi takksame for det. Innspel kan du sende til skolebokinfo@samlaget.no

Trykk på «Bokmål» eller «Nynorsk» for å komme til hovudsida til Signatur 1, Signatur 2 og Signatur 3.

For kvart av årstrinna finn du både elevoppgåver og fagressursar for lærar og elev. Teoristoffet frå studiebøkene er lese inn som lydfiler. Desse kan lastast ned fritt.

Spørsmål, kommentarar og innspel til innhaldet på sidene kan du rette til skolebokinfo@samlaget.no

Lærarstoffet til Signatur 3 er knytt til abonnement. Informasjon om abonnement. Vil du prøve lærarressursen til Signatur 3 utan å teikne abonnement først? Klikk deg inn på nettressursane for kapittel 2 «Retorikk». Her kan du prøve ut stoff frå lærarressursen.
Fagbokforlaget