Drama og spelefilm

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav.
       1          
               
               
          2       
    3             
               
4                 
               
    5             
               
     6            
7                 
               
               
 8                

Vassrett:

4. Drama som skildrar menneske sin undergang.
5. Opning av eit skodespel.
7. Det skodespelarane speler.
8. Heimlandet til teateret.

Loddrett:

1. Drama som endar godt.
2. Eit anna ord for drama.
3. I ei akt er det mange ......
4. Staden der drama blir spelt.
6. Fellesuttrykk for komediar og tragediar.