Formelle tekstar

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav.
 1   2         
         
         
         
         
  3    4       
         
         
 5          
      6     
7           
         
         
         
         
         
         
         
   8        
         
         
   9        

Vassrett:

1. Ferdig oppsett.
3. Kan sendast i staden for papirbrev.
7. Eit formelt brev bør vere ......
8. Skriv du på datamaskin, må du hugse å ......
9. Ein må vere ...... i formelle brev.

Loddrett:

2. Det er viktig å ......, anten i ein perm eller på datamaskina.
4. Eit formelt brev bør vere ......
5. Papirkopiar bør setjast i ein ......
6. Bruker du denne, unngår du stavefeil.