Munnleg språk

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav.
      1    2       
             
       3        
4               
  5             
  6             
             
             
             
7               
             
    8     9        
             
  10             
             
      11         
             
   12            
             
             

Vassrett:

1. Motsett av negativ.
3. Short message service
6. Motsett av formell.
7. Ord oppstått i ei ungdomsgruppe.
8. Ønskjer å kjøpe eit produkt.
10. Språk oppstått i kontakt mellom norsk, arabisk og pakistansk ungdom.
11. Ikkje skriftleg.
12. Eksempel på ord vi fekk på 1000-talet.

Loddrett:

2. Prate saman.
4. Felles uttrykksmåte.
5. Å gjere noko utan å tenkje over det.
9. Meiningsutveksling.