Muntlig språk

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
  1    2             
               
    3        4       
               
      5           
               
               
               
               
               
               
  6        7         
               
8   9                
               
               
       10     11       
               
               
               
               

Vannrett:

1. Short message service
3. Ikke skriftlig.
5. Meningsutveksling.
6. Språk oppstått i kontakt mellom norsk, arabisk og pakistansk ungdom.
8. Å gjøre noe uten å tenke over det.
10. Eksempel på ord vi fikk på 1000-tallet.

Loddrett:

1. Ord oppstått i ei ungdomsgruppe.
2. Prate sammen.
4. Felles utrykksmåte.
7. Motsattt av negativ.
9. Motsatt av formell.
11. Ønsker å kjøpe et produkt.