Mytar og folkedikting

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav.
      1          
      2          
    3            
              
4                
5    6        7        
          8      
              
              
              
       9         
              
         10       

Vassrett:

2. Den første mannen i norrøn mytologi.
5. Helten i dei fleste norske eventyra.
8. Den øvste guden i norrøn mytologi.
9. Forteljing om gudar og menneskelagnader.
10. Forteljing som handlar om naturfenomen og historiske stadar og personar.

Loddrett:

1. Forteljande dansevise.
3. Overnaturleg vesen i eventyra.
4. Han skreiv ned eventyr.
6. Kvinnenamn frå folkevise.
7. Forteljingar som ofte handlar om magiske hendingar.
8. Refreng.