Noveller

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav.
1     2          
           
           
3             
           
           
  4     5        
           
   6          
           
           
           
           
           
           

Vassrett:

1. I den rekkjefølgja det skjedde.
3. Gjev liv til forteljinga.
4. Det novella djupast sett handlar om.
6. Ein detalj som gjev oss ei aning om kva som kjem til å skje.

Loddrett:

2. Kort, konsentrert tekst.
5. Å finne meininga i teksten, å finne ut kva teksten vil seie oss.