Fremmedord og ordforråd

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
                  1   
                   
                   
            2         
                   
                   
        3             
                   
        4             
     5                
                   
                   
    6                 
                   
 7         8             
                   
9        10               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     11                

Vannrett:

3. Når man vil bevare samfunnet slik det er, er man ......
5. Pågående, anngripende.
6. Frihet i økonomi og for enkeltmenneske
8. Å se en sak fra bare en side.
9. Folkestyre
11. En som vil holde fast ved det gamle er ......

Loddrett:

1. Følge, resultat.
2. Å se en sak fra flere sider
4. En som ønsker forandring og utvikling er ......
7. Å uttrykke noe nøyaktig.
10. Sammenslutning, forbund.