Framandord og ordforråd

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav.
                  1   
                   
                   
            2         
                   
                   
        3             
                   
        4             
     5                
                   
                   
    6                 
                   
 7         8             
                   
9        10               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     11                

Vassrett:

3. Når ein vil bevare samfunnet slik det er, er ein ......
5. Pågåande, angripande.
6. Fridom i økonomi og for enkeltmenneske.
8. Å sjå ei sak frå ei side.
9. Folkestyre
11. Ein som vil halde fast ved det gamle er ......

Loddrett:

1. Følgje, resultat.
2. Å sjå ei sak frå fleire sider.
4. Ein som ønskjer forandring og utvikling er ......
7. Å utrykkje noko nøyaktig
10. Samanslutning, forbund.