Studieteknikk

2. kryssord

Les først avsnittene om kildekritikk i Signatur 1. Alle ordene finnes der.

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
         1             
                    
                2      
                    
       3               
             4         
           5           
  6     7               8    
                    
                    
                    
                    
9                      
            10          
                    
              11        
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Vannrett:

7. Å vurdere kilder kritisk kalles ......
9. På nettet bør du sjekke hvem som er ......
10. Det er viktig å bruke presise ...... når du søker på nettet.
11. Det er ofte raskere å finne presis og korrekt informasjon i ...... enn på nettet.

Loddrett:

1. Der finner du gode oppslagsverk.
2. Noen sendere har negative ......
3. Når du ikke kan stole på kilden, er den ......
4. Et medium som inneholder enorme mengder kilder.
5. Når du leter etter stoff på nettet, må du være ......
6. Når noen sprer uriktige opplysinger, kalles det ......
7. De gir deg informasjon.
8. Det er ingen som ...... nettet, vær derfor kritisk.