Studieteknikk

2. kryssord

Les først avsnitta om kjeldekritikk i Signatur 1. Alle orda finst der.

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav.
1    2                 
                 
                 
     3    4       5       
                 
     6              
                 
              7     
8                   
       9            
                 
           10        
                 
        11           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Vassrett:

1. Det er ofte raskare å finne presis og korrekt informasjon i ...... enn på nettet.
4. Ei privat nettside blir ofte kalla ......
6. Nokre spreier ...... for eit spesielt politisk syn.
8. Når du leitar etter stoff på nettet, må du vere ......
9. Det er ingen som ...... nettet, ver derfor kritisk.
11. Eit medium som inneheld enorme mengder kjelder.

Loddrett:

1. Der du finn gode oppslagsverk.
2. Dei gjev deg informasjon.
3. Seriøse nettsider har til hensikt å ......
5. På nettet bør du sjekke kven som er ......
7. Stikkorda du bruker når du søkjer på Internett, må vere ......
10. Viss du ikkje veit kva du er på jakt etter, blir du ......