Sammensatte tekster

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
1                     
     2              3    
                   
   4            5        
             6        
7    8                   
                   
                   
       9              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Vannrett:

2. ...... kan gi et feil inntrykk av saken.
4. ...... på forsiden av en avis lokker folk til å kjøpe avisen.
6. Før var ...... det viktigste kommunikasjonsmidlet.
7. Dagbladet og VG er ......
9. Tidlig på 1911-tallet var det få bilder i ......

Loddrett:

1. Bilder kan vise oss ...... på en direkte måte.
2. Bilder vekker ofte ...... våre.
3. Et ...... av et bilde kan gi et galt bilde av virkeligheten.f
5. Ikke bare tekst, men også bilder kan forvrvenge eller ...... sannheten.
8. ...... bildetekster forsterker dramatikken i bildet.