Skriv gode tekster

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
1                    
                  
  2                  
                  
     3               
    4                
           5         
     6               
                  
7            8          
                 9   
        10            
                  
       11             
                  

Vannrett:

1. Når man argumenterer, velger man selv hvilken type ...... man vil bruke.
2. Hevde.
4. Påstå.
6. Når ordet/ordene minner oss om en annen sammenheng, kalles det en ......
7. ...... spørsmål venter man ikke svar på.
8. Synes
10. Svart/hvitt, ung/gammel, fattig/rik.
11. ...... får ofte folk til å smile og lytte.

Loddrett:

1. Å sannsynliggjøre at noe er sant eller riktig.
2. ...... ladde ord kan gi en god stemning.
3. ...... ladde ord kan gi en trist stemning.
5. Man kan velge ut spesielle momenter ...... for å få fram egen mening.
9. Å si omtrent det motsatte av det vi mener.