Grammatikk

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav.
                  1     
                     
                 2      
                     
         3    4      5        
                     
                     
                     
6                       
                     
      7                 
                     
             8          
       9                
                     

Vassrett:

2. Ordklasse som uttrykkjer tilstand eller handling.
3. Underordningsord.
6. Bestemmarord.
7. Ordklasse som tyder "i staden for eit namn".
8. Ordklasse som skildrar eigenskapar.
9. Ordklasse som skildrar verb.

Loddrett:

1. Ordklasse som fortel korleis ting er i forhold til kvarandre.
3. Ordklasse som er namn på personar og stader, gjenstandar og omgrep.
4. Ordet er ein interjeksjon.
5. Bindeord.