Grammatikk

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
                  1     
                     
                 2      
                     
         3    4      5        
                     
                     
                     
6                       
                     
      7                 
                     
             8          
       9                
                     

Vannrett:

2. Ordklasse som utrykker tilstand eller handling.
3. Underordningsord.
6. Bestemmerord.
7. Ordklasse som betyr "i stedet for et navn".
8. Ordklasse som beskriver egenskaper.
9. Ordklasse som beskriver verb.

Loddrett:

1. Ordklasse som forteller hvordan ting er i forhold til hverandre.
3. Ordklasse som er navn på personer.
4. Ordet er en interjeksjon.
5. Bindeord.