Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  7 (Noveller )
   
  Kap. 7: NOVELLER
 
Oppgåver
 
Ressursar
 
Lydbok
 

Noveller© Scanpix / Corbis / Zefa / Jonson
  • Korleis tekstar er prega av tida dei er skrivne i
  • Kva som er typisk for noveller
  • Korleis du kan analysere ei novelle
  • Korleis du kan skrive ei novelle