Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovedsiden  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  5 (Formelle tekster)   >  Ressurser  >  Europeisk mal CV
   
  Kap. 5: FORMELLE TEKSTER
 
Oppgaver
 
Ressurser
 
Lydbok
 

EUROPEISK
CURRICULUM VITAE
FORMAT
PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Navn [ ETTERNAVN, alle andre navn ]
Adresse [ Gatenavn, husnummer, postnummer, poststed, land ]
Telefon
Faks
E-post

Nasjonalitet

Fødselsdato [ Dag, måned, år ]


ARBEIDSERFARING

• Datoer (fra – til) [ Lag en egen oppføring for hver stilling som er relevant – begynn med den siste. ]
• Arbeidsgivers navn og adresse
• Type virksomhet eller sektor
• Yrke eller stilling
• Viktigste arbeidsområder og ansvar


UTDANNING OG OPPLÆRING

• Datoer (fra – til) [ Lag en egen oppføring for hvert kurs du har fullført som er relevant – begynn med det siste. ]
• Navn på og type utdannings-/ opplæringsinstitusjon
• Viktigste fag/faglige ferdigheter kurset omfattet
• Tittel på oppnådd kvalifikasjon
• Nivå i nasjonalt klassifikasjonssystem (eventuelt)


PERSONLIGE FERDIGHETER OG KOMPETANSE
oppnådd i eller utenfor arbeidslivet som ikke nødvendigvis er formelt dokumentert ved sertifikat eller diplom.

MORSMÅL [Spesifiser morsmål]

ANDRE SPRÅK

[ Spesifiser språk ]
• Leseferdigheter [ Angi nivå: meget gode, gode, grunnleggende ]
• Skriveferdigheter [ Angi nivå: meget gode, gode, grunnleggende ]
• Muntlige ferdigheter
[ Angi nivå: meget gode, gode, grunnleggende ]

SOSIALE FERDIGHETER OG KOMPETANSER
Opphold og arbeid sammen med andre i et flerkulturelt miljø i stillinger der kommunikasjon er viktig eller i situasjoner der samarbeid er avgjørende (f.eks. kultur og idrett) osv. [ Beskriv disse kompetansene og hvordan du fikk dem. ]

ORGANISATORISKE FERDIGHETER
OG KOMPETANSER
Personal-, prosjekt- og budsjettkoordinering og styring – i jobbsammenheng, frivillig arbeid (f.eks. kultur og idrett), hjemme osv. [ Beskriv disse kompetansene og hvordan du fikk dem. ]

TEKNISKE FERDIGHETER
OG KOMPETANSER
I forhold til datamaskiner, spesielle typer utstyr, maskiner osv. [ Beskriv disse kompetansene og hvordan du fikk dem. ]

KUNSTNERISKE FERDIGHETER
OG KOMPETANSER
Musikk, skriving, design osv. [ Beskriv disse kompetansene og hvordan du fikk dem. ]

ANDRE FERDIGHETER
OG KOMPETANSER
Kompetanser som ikke er nevnt over. [ Beskriv disse kompetansene og hvordan du fikk dem. ]

FØRERKORT

ANDRE OPPLYSNINGER [ Oppgi her eventuelle andre opplysninger som kan være relevante, f.eks. kontaktpersoner, referanser osv. ]


VEDLEGG [ Før opp oversikt over alle vedlegg. ]