Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovedsiden  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  Arbeidsopplegg  >  Wergeland
   
  Å bruke Signatur 3
 
Arbeidsopplegg
 
Lærerressurser
 

Wergeland, et universalmenneske

Bli kjent med Henrik Arnold Wergeland (1808-1845)

Henrik Wergeland dukker opp i flere kapitler i læreverket Signatur. Både som romantiker i «Litterære utviklingslinjer», som nasjonsbygger i« Forestillinger om det norske før og etter 1814» og som en forkjemper for den moderne samfunnsutviklingen i «Det moderne prosjektet». Han er mangfoldig og hører hjemme i ulike sammenhenger. For å få et mer samlet bilde av Wergeland, må en se nærmere på hva han stod for.

«Glem ikke stjernene! Glem ikke blomsten! Glem ikke ormen i støvet!» sier Wergeland. Dette sammenfatter mye av både hans dikteriske program og hans syn på verden. Han er opptatt av blomsten i så mange sammenhenger, men ikke minst med romantikerens blikk for det skjønne. Han skuer mot stjernene og det åndelige over oss. Wergeland er i høy grad en metafysiker som tror på de åndelige elementene i tilværelsen. Hans omsorg for ormen i støvet kan stå som et bilde på hans omsorg for de laveste i samfunnet, de fattige og de forfulgte. Men det kan også være et uttrykk for hans kjærlighet til alt det skapte, også ormen.

Samtidig som Wergeland er forankret i sin tid når det gjelder å lovprise følelser, natur og himmelske krefter, er han også på mange måter langt forut for sin tid. Det gjelder blant annet hans politiske, religiøse og moralske ideer.
Mer om Wergelands liv og diktning kan du finne på www.wergeland2008.no.