Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  2 (Retorikk)   >  Oppgåver  >  Samansette tekstar  >  «En ubehagelig sannhet»
   
 Kap. 2: RETORIKK
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Lydbok
 

«En ubehagelig sannhet»

Sjå filmen En ubehagelig sannhet saman og diskuter desse spørsmåla:
 1. Kva er hovudbodskapen i filmen?
 2. Kva for hovudpoeng blir presenterte?
 3. Kva for bilete og kommentarar innleier filmen? Kvifor?
 4. Kva gjer Al Gore for å vinne tillit hos publikum i innleiinga av foredraget?
 5. På kva for måtar gir filmen Gore etos?
 6. Kva for kontrastar byggjer opp framstillinga?
 7. På kva måtar bruker Gore stemme, gestar, kroppsspråk og blikk?
 8. Kva for innslag i filmen appellerer særleg til patos?
 9. Gjennom kva for grep appellerer filmen til logos?
 10. Korleis vil du kommentere fargebruken i filmen?
 11. Kva slags musikk er brukt? Kvifor akkurat denne musikken?
 12. Kva la du merke til når det gjaldt kameravinklinga?
 13. Kva for element i filmen blir repeterte? Kvifor?
 14. Kva for ei av dei tre appellformene vil du seie dominerer i filmen?

Her finn de ein kritisk artikkel om filmen:
http://www.forskning.no/Artikler/2007/oktober/1192106972.6