Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  4 (Samansette tekstar)   >  Oppgåver  >  Samansette tekstar  >  Nettavis
   
  Kap 4: SAMANSETTE TEKSTAR
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Ressursbank
 
Lydbok
 

Nettavis

Ta for deg ei nyheitssak og sjå på korleis minst tre ulike nettavisar framstiller ho. Ting å notere seg:
  • Plassering på sida
  • Tekstmengde
  • Biletebruk
  • Overskrift
  • Objektivitet i framstillinga
  • Tal på journalistar som er på saka
  • Språk (Er teksten lett forståeleg? Eller er han vanskeleg med bruk av mange framandord og fagtermar?)
  • Er det noko bakgrunnstoff eller lenkjer til andre sider tilgjengeleg?

Lag ein presentasjon av funna dine. Vis gjerne eksempel frå nettavisene du har valt.

Her er nokre nettaviser du kan undersøkje:
www.nettavisen.no
www.bt.no
www.vg.no
www.klassekampen.no
www.aftenposten.no
www.nordlys.no
www.na24.no
www.dagogtid.no