Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  6 (Norsk språkdebatt)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Den engelske påverknaden i det norske språket
   
  Kap 6: NORSK SPRÅKDEBATT
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Lydbok
 

Den engelske påverknaden i det norske språket

Lytt til intervjuet med språkvitar Helene Uri.
  1. Kva meiner Helene Uri om den engelske påverknaden i det norske språket?
  2. Er du einig eller ueinig med Uri? Grunngje svaret ditt.
  3. Kjenner du til orda og uttrykka som ho nemner? Nyttar du nokre av dei?
  4. Lag ei liste over engelske ord og uttrykk du nyttar ofte og finn dei norske orda som tyder det same.