Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovedsiden  >  Lenker  >  Skole og undervisning
   
  Ressurser
 
Lenker
 
Å undersøke noveller
 
 

Skole og undervisning

Nedenfor finner du lenker til aktuelt stoff om skole og undervisning.


1 Læreplaner, eksamen og rundskriv

www.utdanningsdirektoratet.no

www.udir.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103


2 Om Kunnskapsløftet og fagsider for elever og lærere

www.skolenettet.no


3 Nytt fra Kunnskapsdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586