Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Lenkjer  >  Skole og undervisning
   
  Ressursar
 
Lenkjer
 
Å undersøkje noveller
 
 

Skole og undervisning

Nedanfor finn du lenkjer til aktuelt stoff om skole og undervisning.


1 Læreplanar, eksamen og rundskriv

www.utdanningsdirektoratet.no

http://www.udir.no/Lareplaner/


2 Om Kunnskapsløftet og fagsider for elevar og lærarar

http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/


3 Nytt frå Kunnskapsdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586