Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovedsiden  >  Ressurser  >  Læreplanen i norsk
   
  Ressurser
 
Lenker
 
Å undersøke noveller
 
 

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram
Kompetansemål etter Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlige tekster
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
• bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
• bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse
• bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv


Skriftlige tekster
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
• gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
• bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
• forklare argumentasjonen i sakprosatekster
• mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
• skrive tekster i ulike kreative sjangere
• bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster

Sammensatte tekster
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
• tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
• beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
• bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Språk og kultur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land
• forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet
• gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
• forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk
• gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
• beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
• hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid