Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  2 (Munnleg språk )   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Slang
   
  Kap. 2: MUNNLEG SPRÅK
 
Oppgåver
 
Lydbok
 

Slang

På desse nettsidene finn du meir om slang:

http://www.slang.no
http:www.ordnett.no/slang

Oppgåver
1 Finn fram til ei eller fleire oversikter over slangord. Kor mange av orda kjenner du frå før og kor mange er ukjende. Lag ei grafisk framstilling.

2 Finn du slangord som er knytte til arbeid eller yrke? Lag ei oversikt.

3 Lag ein tekst der du bruker flest moglege slangord.
« Attende