Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  1 (Å lese og lære)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Notatteknikkar
   
  Kap. 1: Å LESE OG LÆRE
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Ressursbank
 
Lydbok
 

Notatteknikkar

Her ser du ei liste med dei vanlegaste notatteknikkane og lenkjer som forklarer korleis dei blir brukte. Innhaldet vil gjerne avgjere kva for ein teknikk som passar best i dei ulike tilfella. Du kan utfordre deg sjølv og prøve ut dei ulike teknikkane i møte med nytt fagstoff dei første vekene av skoleåret.

Les om tankekart

Les om omgreps- og tankekart

Lage digitale tankekart


Les om kolonnenotat

Les om
« Attende