Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  2 (Retorikk)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Nyttårstaler
   
  Kap. 2: RETORIKK
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Lydbok
 

Nyttårstaler


Rundt årsskiftet blei det halde tre talar til det norske folket. Kongen heldt sin tale, det same gjorde statsministeren og sametingspresidenten.

Sjå på innleiinga til desse tre talane og svar på desse spørsmåla:
  1. Kvar blir talane haldne? Korleis synest de omgivnadene passa til å framføre ein tale?
  2. Høyr på innleiingane. Kva for ei innleiing likte de best? Kvifor?
  3. Kvifor er innleiingane så forskjellige? Kva vil talarane oppnå med slike innleiingar?
  4. Kongen framfører sin tale noko annleis enn statsministeren og sametingspresidenten. Korleis framfører dei talen? Påverkar dette di eiga haldning til talen?
« Attende