Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  2 (Retorikk)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Nobels fredspris
   
  Kap. 2: RETORIKK
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Lydbok
 

Nobels fredspris


Barack Obama og Nobels fredspris 2009

Takketalen til Obama ved prisutdelinga.

Takketalen til Obama i norsk omsetjing.

Sjå heile talen (ca. 35 minutt) eller nokre minutt frå opninga og avslutninga og svar på desse spørsmåla.
  1. Korleis vil du beskrive og vurdere kroppsspråket og stemmebruken til Obama?
  2. Plukk ut nokre oppattakingar, bilete og kontrastar. Forklar kva slags effekt desse verkemidla har på teksten.
  3. Kva for døme kan du finne på at Obama låner autoritet, viser til fleirtalet og trekkjer opp parallellar?
  4. Korleis vil du oppsummere etos, logos og patos i talen? Kva for ei appellform dominerer?
Kommentar til talen:

«En av de beste taler som er holdt på norsk jord», Sveinung Berg Bentzrød, Aftenposten 11.12.2009

Er du einig eller ueinig med Bentzrød? Grunngi svaret.

Kommentar til talen.

« Attende