Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  2 (Retorikk)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Obamas talegåver
   
  Kap. 2: RETORIKK
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Lydbok
 

Obamas talegåver

  1. Kjell Lars Berge peiker på eit par viktige årsaker til at Obama har lykkast i å mobilisere så mange amerikanske veljarar. Forklar!
  2. Korleis har Obama, ifølgje Torbjørn Røe Isaksen, greidd å utnytte dei nye media på ein heilt spesiell måte?
  3. Meiner du at det er avgjerande for ein politikar i Noreg om han eller ho nyttar desse media?
  4. Kva meiner Siv Nordrum med at Obama bruker «en religiøs retorikk»?
  5. Synest du at norske politikarar greier å engasjere ungdommen? Grunngi svaret ved å gi døme.

« Attende