Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  3 (Skriftlege tekstar)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Gjendikting av valfri popsong til eige sidemål
   
  Kap. 3: SKRIFTLEGE TEKSTAR
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Ressursbank
 
Lydfiler
 

Gjendikting av valfri popsong til eige sidemål

Gå inn på nettsida www.lyrics.com. Vel sjølv ein song. Les teksten og lytt til innspelinga.

Vel a) eller b).

a) Gjendikt teksten på sidemålet ditt slik at han kan syngjast med same melodi på norsk. Bruk gjerne verkemiddel som bokstavrim, vokalsamklang og språklege bilete.

b) Omset teksten til sidemålet ditt slik at meininga blir så lik meininga i originalen som mogleg.

« Attende