Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  3 (Skriftlege tekstar)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kjeldekritikk
   
  Kap. 3: SKRIFTLEGE TEKSTAR
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Ressursbank
 
Lydfiler
 

Kjeldekritikk

Gå inn på nettsida til Høgskolen i Bergen og svar på oppgåvene nedanfor.

a) Nemn fire nøkkelord når det gjeld kjeldekritikk.

b) Nemn kort dei viktigaste forskjellane mellom bok og Internett som kjelde.


« Attende