Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  5 (Skriftspråk og talespråk)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Språk i endring
   
  Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Kap. 5: SKRIFTSPRÅK OG TALESPRÅK
 
Lydbok
 

Språk i endring

Ta testen «Hvor gammelt snakker du?» på Aftenpostens nettside.

1. Du kan samanlikne resultatet ditt med resultata til andre elevar i klassen.
2. Klassediskusjon: Kva fortel testen om språk i endring?« Attende