Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  6 (Norsk språkdebatt)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Norsk språkdebatt
   
  Kap 6: NORSK SPRÅKDEBATT
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Lydbok
 

Norsk språkdebatt

  1. Kvifor skriv så mange norske artistar engelske songtekstar?
  2. Kvifor er det lite norske songtekstar å høyre på radio?
  3. Skriv ein artikkel der du gir uttrykk for di meining om kva slags språk norske artistar bør syngje på.
« Attende