Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  7 (Nordiske språk)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Gruppeoppgåve om samisk kultur
   
  kap 7: NORDISKE SPRÅK
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Lydfiler
 

Gruppeoppgåve om samisk kultur

Bruk nettstaden www.infonuorra.no for å finne informasjon om følgjande emne:
  • kjende samiske personar
  • klesskikk
  • religion
  • særtrekk ved språk
  • næringar
Presenter resultata for klassen ved hjelp av ein lysbiletepresentasjon.

« Attende