Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  7 (Nordiske språk)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Pararbeid og individuell oppgåve om ”Nordens språk med røtter og føtter”.
   
  kap 7: NORDISKE SPRÅK
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Lydfiler
 

Pararbeid og individuell oppgåve om ”Nordens språk med røtter og føtter”.

I denne oppgåva skal du arbeide med utgangspunkt i nettstaden Nordens språk med røtter og føtter. Dette er eit nordisk prosjekt som har til formål å formidle kunnskap om språk og kultur mellom dei nordiske landa.

1 To og to elevar vel ei underoverskrift på nettstaden som de synest er interessant og lagar eit miniføredrag som de held for heile klassen.

2 Skriv ein artikkel eller eit essay ut fra eitt av hovedoppslaga på nettstaden. La synet ditt kome klart fram.

« Attende