Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 3  >  Signatur 3  >  11 (Modernisme)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Minimalismen
   
  Kap 11: MODERNISME
 
Oppgåver
 
Lærarressursar
 
Ressursbank
 
Lydbok
 

Minimalismen

Gje ein presentasjon av minimalismen på tvers av kunstartane litteratur, musikk og målarkunst. Bruk studieboka side 327 og 328 som utgangspunkt. Finn stoff om musikalsk minimalisme (gjerne med utgangspunkt i komponistane György Ligeti og Steve Reich) på Internett, og undersøk kva som ligg i omgrepet minimalisme i kunsthistoria.

« Attende