Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  1 (Studieteknikk)   >  Oppgåver  >  Utfyllingsoppgåver   >  Studieteknikk
   
  Kap. 1: STUDIETEKNIKK
 
Oppgåver
 
Lydbok
 

Studieteknikk

Les første del om studieteknikk i Signatur 1 og set inn rett ord.

Å lese ein tekst – nyttige - puslespelteknikken

Når du skal lese ein ny tekst som du ønskjer å hugse, bør du byrje med å lese .
Ho viser kva teksten skal handle om. Deretter kan du bla gjennom teksten, lese overskriftene og sjå nøye på bilete og .
Deretter les du roleg heile teksten i .
Det gjev deg nødvendig .
Alle gode tekstar er delte inn i .
Kvart avsnitt inneheld eit
Det viktigaste kjem vanlegvis først, sidan følgjer forklaring, utdjuping og eventuelt eksempel. Mange avsnitt rundar av med ein .
Når du les, bør du markere det viktigaste i kvart avsnitt med ein farga markeringspenn, eller setje ein strek under orda eller setningane. Til slutt kan du notere ned dei viktigaste orda, eller dei viktigaste setningane.

« Tilbake