Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  1 (Studieteknikk)   >  Oppgåver  >  Utfyllingsoppgåver   >  Kjeldekritikk
   
  Kap. 1: STUDIETEKNIKK
 
Oppgåver
 
Lydbok
 

Kjeldekritikk

Les om kjeldekritikk i Signatur 1 og fyll ut med dei orda som manglar:

Kjeldekritikk

Når du skal leite etter kjelder til ei oppgåve du skal løyse, manglar det som regel ikkje .
Di oppgåve blir å skilje mellom det stoffet som er viktig og mindre viktig, og dei kjeldene som er eller mindre pålitelege.
Dei fleste elevane vil søkje på etter stoff.
Internett er ikkje i seg sjølv ei kjelde, men eit som inneheld enorme mengder kjelder.
Det er spesielt viktig å vurdere Internett-kjeldene med blikk.
Bøkene i biblioteket har allereie forlaga granska kritisk, men det er ingen som nettet; alle kan leggje ut stoff same kva for eit formål dei har.
Nokre spreier eller ufullstendige opplysningar.
Andre bruker nettet for å for eit bestemt politisk eller religiøst syn.

« Tilbake