Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  2 (Munnleg språk )   >  Oppgåver   >  Utfyllingsoppgåver  >  Uformelt munnleg språk
   
  Kap. 2: MUNNLEG SPRÅK
 
Oppgåver
 
Lydbok
 

Uformelt munnleg språk

Les om munnleg språk og set inn dei rette orda.

Vi skil mellom og kommunikasjonssituasjonar. Når du samtalar med ein venn eller med foreldra dine, tenkjer du sjeldan på korleis du skal uttrykkje deg. Du tilpassar språket automatisk etter . I slike daglegdagse situasjonar bruker vi eit språk. Det blir litt når du har fleire tilhøyrarar og dei forventar at du har førebudd deg på kva du skal seie om eit emne. Slike situasjonar kallar vi . Det kan vere at du skal halde eit eller ein tale, at du skal innleie til ein , eller at du skal eit emne. I slike situasjonar bør du ha tenkt godt igjennom korleis du skal få fram det du ønskjer å seie.

« Tilbake