Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  3 (Framandord)   >  Oppgåver   >  Utfyllingsoppgåver  >  Framandord
   
  Kap. 3: FRAMANDORD
 
Oppgåver
 
Lydbok
 

Framandord

Les om framandord i Signatur og fyll inn med rette ord.

Kva har ein buss med framandord å gjere?
Svært mange av framandorda i moderne nordiske språk er henta frå og . Frå latin har vi for eksempel fått ordet av det latinske ordet femina som tyder "kvinne". Ordet filosofi er gresk og tyder ”kjærleik til ”. Eit nyare innlånt ord er som i dag blir brukt om ei teknisk innretning som roterer rundt jordkloden. Den tydinga av ordet er ”følgjesvein”. Og visste du at buss er ei forkorting for omnibus som tyder ” ”? Etter kvart forkorta folk det til buss. Men han er framleis for alle!

« Tilbake