Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  6 (Mytar og folkedikting)   >  Oppgåver  >  Utfyllingsoppgåver  >  Oppgåve 1. Mytar.
   
  Kap. 6: MYTAR OG FOLKEDIKTING
 
Oppgåver
 
Lydbok
 

Oppgåve 1. Mytar.

Les om mytar i Signatur 1 og set inn dei rette orda.

Mytar
Opphavleg kjem ordet «myte» frå det ordet «mythos», som tyder . Dette er òg utgangspunktet for omgrepet , som er ei samling gamle mytar som fortel om korleis verda og menneska vart , om livet til og vitjingane deira på jorda, og om korleis mennesket fann , lærte å byggje hus og jorda.
Alle kulturar har sin mytologi, frå dei mest samfunn i steinalderen til samfunn i dag. Mytologiane, eller , er forsøk på å svare på dei grunnleggjande som menneska alltid har stilt seg: Korleis har verda vorte til? Kva kan naturfenomena? Finst det eit liv etter døden? Kvifor er eg ?

« Tilbake