Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  8 (Lyrikk)   >  Oppgåver  >  Utfyllingsoppgåver  >  Oppgåve 1. Bilete
   
  Kap 8: LYRIKK
 
Oppgåver
 
Ressursar
 
Lydbok
 

Oppgåve 1. Bilete

Les om bilete i Signatur 1 og fyll inn dei rette orda.

Språket vårt er fullt av og metaforar. Vi seier for eksempel at hammaren har eit , åsen har ein rygg og bordet har . Men til dagleg legg vi ikkje merke til at dette er , for vi har høyrt dei så ofte.
I dagleg tale bruker vi ofte bilete som er brukte så mykje at dei har vorte . Vi seier at «no har han fått ei ripe i », eller at «gammal kjærleik ikkje». Slike «slitne bilete» kallar vi . Ein lyrikar vil passe seg for å bruke slike klisjear i eit dikt, for bileta i diktet skal verke og nye. Lyrikaren bruker bilete for å få lesarane til å sjå på med nye auge.

« Tilbake