Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  9 (Drama og spelefilm)   >  Oppgåver  >  Utfyllingsoppgåver  >  Oppgåve 1. Spelefilm.
   
  Kap. 9: DRAMA OG SPELEFILM
 
Oppgåver
 
Ressursar
 
Lydbok
 

Oppgåve 1. Spelefilm.

Spelefilmen er ein dramatisk sjanger
Film verkar sterkt på sansane våre, med levande , tale, lydeffektar og musikk. Spelefilm har mykje felles med . Også på filmen opplever vi noko som skjer i , framfor auga våre. Ein film eller eit drama kan la gå føre seg ei fjern fortid eller framtid, men som tilskodarar opplever vi det med at det skjer på scenen eller på .
Felles for ein spelefilm og eit er at det som skjer, blir formidla av skodespelarane gjennom og handling. Også i filmen blir det brukt lys, lyd og for å skape ei stemning og fortelje om og stad der handlinga utspeler seg. Av og til kan ei eller ein tekst forklare oss samanhengar, men i hovudsak skal filmmediet fortelje historia gjennom bilete, lydkulissar og .

« Tilbake