Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  11 (Skriv korrekt )   >  Oppgåver  >  Utfyllingsoppgåver   >  Ord som liknar kvarandre
   
  Kap. 11: SKRIV KORREKT
 
Oppgåver
 
Ressursar
 
Lydbok
 

Ord som liknar kvarandre

Mange ord liknar på kvarandre og kan lett forvekslast. Set inn rett ord:

Mistenkjeleg/mistenksam

Eg blir ganske når eg føler at nokon prøver å lure meg.

Ho oppførte seg svært .

Ovanfor/overfor

Eg sat nedst til venstre, rett meg sat den mistenkte i denne saka.

Som nemnt , seier eg meg lei for at dette skjedde.

Nedfor/nedanfor

Han kom ikkje inn på førstevalet på skulen og kjende seg svært

skulen går ein svært trafikkert veg.

Sørgjeleg/sørgmodig

Du ser så ut. Har noko hendt?

Han fortalde ei svært historie.

« Tilbake