Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovedsiden  >  Signatur 2  >  Signatur 2  >  4 (Flerspråklighet og kulturmøter)   >  Oppgaver  >  Utfyllingsoppgaver  >  Oppgave 3: Majoritetsspråk og minoritetsspråk
   
  Kap. 4: Flerspråklighet og kulturmøter
 
Oppgaver
 
Lydbok
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oppgave 3: Majoritetsspråk og minoritetsspråk

Les om majoritetsspråk og minoritetsspråk på side 46 og sett inn riktig ord.

Globaliseringen har ført til at de fleste land er . Som regel har de ett offisielt hovedspråk som vi kaller , mens det finnes en rekke etniske grupper som bruker et . Noen land har to eller flere majoritetsspråk, som Belgia (fransk og flamsk) og Sveits (tysk, fransk, italiensk og en variant av romansk). I Norge har vi to likestilte av norsk, bokmål og nynorsk.
Samisk er ett av over hundre minoritetsspråk i Norge. Samisk er et minoritetsspråk. Det betyr blant annet at alle samiske elever har rett på .
Det er dessuten ca. 360 000 innvandrere (2006) i Norge som har norsk som . Det språket vi lærer i barndommen, kalles eller . Minoritetsspråkene har ikke samme som samisk, og derfor har ikke barn med innvandrerbakgrunn rett til morsmålsopplæring. Men alle elever her i landet har likevel rett på . Norskkunnskaper er en fordel dersom man skal delta aktivt i norsk arbeids- og .

« Tilbake