Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovedsiden  >  Signatur 2  >  Signatur 2  >  6 (Norrønt)   >  Oppgaver  >  Utfyllingsoppgaver  >  Oppgave 3: Synsvinkel i islendingesagaene
   
  Kap. 6: Norrønt
 
Oppgaver
 
Lydbok
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oppgave 3: Synsvinkel i islendingesagaene

Les på side 80 om synsvinkelen i islendingesagaene, og sett inn riktig ord.

Synsvinkelen i sagalitteraturen er og refererende. Fortelleren står helt fortellingen, skildrer ikke naturen og sier om hva personene tenker eller . Siden personene bare blir karakterisert gjennom kjennetegn, må vi som lesere danne oss et av deres indre liv på egen hånd. Når for eksempel Egils kjæreste sønn, Bodvar, , forteller sagaen bare om Egils ytre atferd. Etter å ha liket legger han seg i senga i flere døgn uten å ta til seg eller drikke. Etter at datteren hans har tort å snakke til ham, sier han fram det berømte kvadet . Sagafortelleren er bare «flua på veggen» og skildrer ikke Egils innenfra. Han bare Egils handlinger og ord. En slik forteller kan vi si er .

« Tilbake