Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovedsiden  >  Signatur 2  >  Signatur 2  >  8 (Skriv gode tekster)   >  Oppgaver  >  Utfyllingsoppgaver  >  Oppgave 1: Å analysere sakprosatekster
   
  Kap. 8: Skriv gode tekster
 
Oppgaver
 
Lydbok
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oppgave 1: Å analysere sakprosatekster

Les «Tekst, sender og mottaker» på side 125 og sett inn riktig ord.

Når du skal en sakprosatekst, er det viktig først å finne ut hvilken tekst du står overfor. Er det et , en artikkel eller et essay, eller er teksten ment som ren ?
Deretter bør du se etter hvem som er . Det er ikke likegyldig om senderen er en politiker, eller om det er en som orienterer om sitt eget fagområde. Innholdet vil alltid være farget av senderens og med teksten. Les med blyant i hånden og ned ting du finner ut mens du leser.
Hvem som er tenkt som , har også betydning for hvordan teksten er . Dersom senderen ønsker å henvende seg til , vil antakelig både språk og virkemidler være tilpasset . Bilder av unge mennesker, ord og uttrykk, overraskende virkemidler, humor og ironi vil kunne fange inn lesere.
En tekst vil dessuten alltid være preget av og situasjonen den er blitt til i. For å teksten helt ut er det derfor viktig å noe om dette. Når du skal analysere en tekst, kan du noen ganger sette den inn i en ved å kommentere tida den ble skrevet i.

« Tilbake